Browsing by Author คมกฤษ ประเสริฐวงษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-11-26การควบคุมน้ำพุด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์คมกฤษ ประเสริฐวงษ์; คมสัน ชมานนท์; คีรินทร์ ศรีชู; ทวีศักดิ์ สังข์ทอง
2014-03-12การควบคุมแบบจำลองระบบไฟฟ้าของบ้านด้วย พีแอลซีคมกฤษ ประเสริฐวงษ์; มณฑล อักษรนิตย์; สุรเชษฐ แพฟื้น; สุทธิพงค์ บุญชะนะ
2014-03-11การตรวจสอบความเสียหายของมอเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์คมกฤษ ประเสริฐวงษ์; วินัย มีงิ้วราย
2560การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชผักโดยใช้โออาร์พีมิเตอร์ พีเอชมิเตอร์และทีดีเอสมิเตอร์คมกฤษ ประเสริฐวงษ์; พรรษชล พัฒนมาศ
2014-02-17การศึกษาผลของการจับคู่บัลลาสต์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ท่อตรงปฐมทัศน์ จิระเดชะ; คมกฤษ ประเสริฐวงษ์; ธนาธิป สุ่มอิ่ม; ณัฐพงศ์ ทรงวัฒนกำจร; นวังกูล สัมฤทธิ์; วัชรพงษ์ ปัททุม
2560การศึกษาผลตอบสนองของแรงดันที่ขั้วเอาท์พุตและกระแสไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 2.5 kW เมื่อโหลดมีการเปลี่ยนแปลงคมกฤษ ประเสริฐวงษ์; ปรีชา เลื่อนไชย; ภูมิพัฒน์ ยาวิโล; ศราวุธ หมูขาว
2556การศึกษาและออกแบบ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า ขนาด 1 MW และวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนของระบบผลิตไฟฟ้าคมกฤษ ประเสริฐวงษ์; ณัฐดนัย หิรัญจรรยาสิริ; ภานุวัฒน์ เครือทอง; สิวะรักษ์ จับปรั่ง
2018-07-16การศึกษาและออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าขนาด 2.5 กิโลวัตต์สำหรับครัวเรือนคมกฤษ ประเสริฐวงษ์; เสาวนีย์ อุดมสิน; วีรปภา เหรียญอารีย์
2562การออกแบบรถยนต์ไฟฟ้าอีเพาเวอร์สำหรับศึกษาการเบรกแบบคืนกลับพลังงานคมกฤษ ประเสริฐวงษ์; ปรียานุช เมืองฉาย
2556การออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาด 1.2 MW สำหรับชุมชนคมกฤษ ประเสริฐวงษ์; กฤษณะ ผิวเกลี้ยง; กิตติพงศ์ บุญเกษม; เชาวน์ เลาห์ทวีรุ่งเรือง
2556การออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1 MWคมกฤษ ประเสริฐวงษ์; เจตริน อาจปรุ; ณัฐพล มาเจริญ
2014-02-19ระบบป้องกันไฟฟ้าสามเฟสอัตโนมัติคมกฤษ ประเสริฐวงษ์; กฤษฏา พวงทับทิม; วทัญญู จันทวรรณ
2562ระบบรดน้ำผักอัตโนมัติที่ควบคุมด้วย พีแอลซี สำหรับไฟฟ้ากระแสตรงคมกฤษ ประเสริฐวงษ์; สุวัฒน์ จูเภา; ฐณวิทย์ พิชัยกุลพัฒน์; อคเดช นิลวงค์
2014-02-17วงจรจำลองการแกว่งของกำลังไฟฟ้าคมกฤษ ประเสริฐวงษ์; ปัญญา อุ่มบางตลาด; วิชัย บังเกิด
2014-03-13เครื่อง Phototherapy Unit หรี่แสงคมกฤษ ประเสริฐวงษ์; มนูญ ธูปหอม; วสุวัฒน์ ตาตะสมิต; วิเชียร อมรกิตติถาวร
2014-03-11เครื่องจัดเก็บตัวต้านทานอัตโนมัติคมกฤษ ประเสริฐวงษ์; สหัสชัย นันทพานิช; สัญชัย ศิริศักดิ์ยศ; องอาจ พันธ์ทรง
2014-03-11เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติคมกฤษ ประเสริฐวงษ์; คมสันต์ แก้วสุวรรณ; ครุฑ เพ็ชรมาก; ชุมพล สร้อยตุ้ม
2555เครื่องมือวัดการส่องสว่าง แบบดิจิตอลโดยใช้ไมโครคอนโทลเลอร์คมกฤษ ประเสริฐวงษ์; ภูทิพย์ รัญเสวะ; กฤตนัย วินิตวัฒนคุณ; ปิยะณัฐ กุลชะโมรินทร์
2014-03-12เครื่องรักษาระดับแสงสว่างอัตโนมัติคมกฤษ ประเสริฐวงษ์; อนุศักดิ์ ขวดชัยภูมิ
2014-03-11เครื่องวัดความเร็วรอบด้วยแสงคมกฤษ ประเสริฐวงษ์; มนู คิดชนะ; วีระพันธ์ ศรีสมาน