Browsing by Author ชาญไชย ไทยเจียม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-03-11การดัดแปลงเครื่องตอกยาแบบสากเดี่ยว (single-punch tabletting machine) ให้สามารถวัดแรงกระทำที่เกิดขึ้นจากสากบนสากล่างชาญไชย ไทยเจียม; ชัยณรงค์ คล้ายมณี; ดุษฎี สุริยพรรณพงศ์; ธรนินทร์ บาลสุข; ปัญญาพร พิทักษ์วาปี
2018-07-13การทดสอบคุณภาพน้ำโดยใช้เทคนิคการนำไฟฟ้าชาญไชย ไทยเจียม; ณัฐพล วงศ์มงคล; เจริญศรี ดวงแก้ว
2014-02-17การวิเคราะห์สายอากาศไมโครสตริปรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยแบบจำลองโพรงชาญไชย ไทยเจียม; วรธน อาจฤทธิ์; กำพล วรดิษฐ์; วันชัย วงศ์เพ็ง; สริญญา ปัญจชูวงษ์
2014-02-19การออกแบบวงจรกรองความถี่ต่ำผ่านด้วยไมโครสตริปแบบสตับชาญไชย ไทยเจียม; จริยา ชมภูหลง; บงกช สุดจิตพร
2013-08-31การออกแบบวงจรกรองความถี่แบบไมโครสตริปอย่างง่ายชาญไชย ไทยเจียม; นิพนธ์ ยุ้งเกี้ยว; พิสิษฐ์ วงค์อามาตย์
2014-01-31การออกแบบสายอากาศไมโครสตริปสี่เหลี่ยมมุมฉากชาญไชย ไทยเจียม; วรธน อาจฤทธิ์; วรรณวิสา ดียิ่ง; โชคชัย งามหทัย
2013-11-12มิเตอร์วัดไฟฟ้าสถิตชาญไชย ไทยเจียม; วิทยุทธิ์ ธรรมประเสริฐ; เก่ง คงสินธ์; วัฒนชัย อ่อนน้อม
2013-11-12ระบบตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจไร้สายชาญไชย ไทยเจียม; ถนอมศักดิ์ เสนาคำ; ศิริพงษ์ ฉายสินธ์; เฉลิมพล วงศ์ทยานิธิ; พิทักษ์ จิระวนิชกุล; ศักดิ์ เขมชัย
2014-02-19วงจรกรองความถี่ต่ำอิมพีแดนซ์แบบขั้นชาญไชย ไทยเจียม; อภิชล ทรัพย์หิรัญ
2013-09-22วงจรขยายสัญญาณภาพผ่านเส้นใยแสงแบบอัตโนมัติยืน ปาระเคน; ชาญไชย ไทยเจียม; ฉัตรชัย จังพานิช; ชัชชล เวยสาร; พิศัลย์ สุขปรีดา
2014-01-31สายอากาศแถวลำดับไดโพลครึ่งคลื่น 4 ตัวประกอบชาญไชย ไทยเจียม; วรธน อาจฤทธิ์; ปิยะ อรุณวงศ์; ศรายุทธ เขาแก้ว; ศุภชัย กามขุดทด
2013-09-22เครื่องค้นหาตำแหน่งขาดของสายด้วยคลื่นความถี่พินิจ เทพสาธร; ชาญไชย ไทยเจียม; วิเชียร ทองพราว
2013-11-17เครื่องตรวจสอบสายเคเบิลโทรศัพท์ชาญไชย ไทยเจียม; นฤพนธ์ ทรัพย์ห่วง; เรืองวิทย์ สุรวัฒนวิเศษ
2013-11-12เครื่องบันทึกการใช้โทรศัพท์ชาญไชย ไทยเจียม; ขวัญยืน มงคล; นิวัฒน์ นามวิชัย
2013-11-12โปรแกรมคำนวณและออกแบบวงจรไมโคร[สตริป]อย่างง่ายชาญไชย ไทยเจียม; ชัยณรงค์ คล้ายมณี; ศุภิสรา คุรุฐิติ